พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ

, 20 มกราคม 2553


ตั้งอยู่ที่ บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 9 โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แหล่งเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อนั้นประกอบด้วย วัตถุโบราณที่หาดูได้ยากและประเมินค่ามิได้ โดยรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของ ผู้ที่ต้องการจะศึกษา เช่น พระพุทธรูปในสมัยต่างๆ ที่ยังคงพุทธลักษณ์และรูปแบบทางศิลปะตามสมัยนั้นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องถ้วยสังคโลกที่ผลิตในสยาม และประเทศจีน และตะวันตก นอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง และจุดเด่นที่สำคัญ คือเงินตราโบราณ แบ่งตามลำดับยุคสมัย เงินจีน เรื่อยมาจนถึงธนบัตรประเภทต่างๆ

การจัดแสดง : การจัดแสดงนิทรรศการถาวร

1) ประวัติและวิวัฒนาการ ของเงินตรา พระพุทธรูป

2) วิถีชีวิต จัดแสดงสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3) วัฒนธรรมและประเพณี

4) ภูมิปัญญา

5) ผลงานศิลปะ

และการจัดแสดงโบราณวัตถุ

เวลา และค่าเข้าชม : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ไม่เสียค่าเข้าชม จดหมายขออนุญาต/ โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

โทรศัพท์ : 0-3665-6737ข้อมูลจาก http://www.ndmi.or.th/museums/