อุโบสถวัดโคก

, 28 กันยายน 2554


วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสิ่งสำคัญคือมีอุโบสถ ที่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีความกว้างประมาณ ๘เมตร ยาวประมาณ ๒๑ เมตร ฐานด้านนอกเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ มีมุขลดด้านหน้าและด้านหลังอาคาร มีบันไดทางขึ้นด้านข้าง ประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังด้านละ ๒ ประตู มีหน้าต่างข้างละ ๕ บาน ซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลง โดยตอนบนทำเป็นรูปโค้งแหลมทรงกลีบบัวขนาดเล็ก แบบจั่ว หรือหน้าบันของเรือนกรอบจั่วทำเป็นเครื่องลำยอง มีหน้าบันประดับลาย โครงสร้างหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหลังคาซ้อนกัน ๒ ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ หน้าบันอุโบสถเป็นไม้แกะสลักประดับกระจกสีน้ำเงินและสีทอง เป็นลวดลายช่อกนกเปลว ภายในอุโบสถประดิษบานพระประธาน ปางมารวิชัย ก่อด้วยอิฐฉาบปูน ทาสีทองทั้งองค์ ครองจีวรลายดอก เป็นรูปแบบจีวรที่นิยมทำในสมัยรัชกาลที่๔-๕ เพดานด้านในทำลายดาวเพดานเป็นงานปิดทองบนพื้นสีแดงชาด แบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่๔