ไม้กวาดดอกหญ้า

, 13 ตุลาคม 2554


ไม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากต้นดอกหญ้า ที่ขึ้นอยู่ตามเชิงเขา หรือพื้นที่สูงซึ่งในจังหวัดตากมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาในหลายอำเภอ จึงสามารถหาซื้อต้นดอกหญ้าได้ทั่วไป การทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอด ภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ นิยมทำในยามว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวหรือจากการทำไร่เสร็จแล้ว เพราะ ต้นดอกหญ้าส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ แต่ในช่วงที่ดอกออกมากที่สุด จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม ชาวบ้านจึงหันมาทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริมแทน แต่ที่พบเห็นส่วนใหญ่คนทำไม้กวาดมักจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านซึ่งอยู่เฝ้าบ้านจึงใช้เวลาว่างนั่งทำไม้กวาดดอกหญ้า เนื่องจากไม้กวาดดอกหญ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นทุกบ้านต้องมีไม้กวาดไว้เพื่อทำความสะอาดบ้านหรือปัดหยากไย่ บางบ้านก็ทำขึ้นมาไว้ใช้เองหรือทำเพื่อนำมาจำหน่ายหารายได้เสริมอีกทางด้วย

อุปกรณ์ในการทำไม้กวาดดอกหญ้า มีดังนี้๑. เข็มเย็บกระสอบ

๒. เชือกฟาง หรือเชือกไนล่อน

๓. ไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 80 ซม.

๔. ต้นดอกหญ้า

๕. ตะปูขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัวขั้นตอนการทำไม้กวาด๑. นำดอกหญ้ามาทำความสะอาดและตากแดดให้แห้งคัดเลือกเฉพาะดอกหญ้าที่มีคุณภาพดี

๒. นำดอกหญ้าปริมาณ 1 กำมือ มัดให้เป็นวงกลม

๓. นำเข็มเย็บกระสอบ ซึ่งร้อยเชือกไว้แล้ว แทงเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า แล้วถักขึ้นลงแบบหางปลา ให้ได้ 3 ชั้น พร้อมจัดดอกหญ้าให้มีลักษณะแบน

๔. ตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน

๕. นำด้ามไม้ไผ่เจาะรูที่หัวไว้สำหรับห้อยเชือกและเจาะรูตรงปลายนำมาขัดด้วยก้อนจากนั้นเสียบเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า

๖. นำเชือกฟางมัดดอกหญ้าไว้ด้วยกัน โดยนำเชือกฟางมาสอดตรงรูที่เจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกหญ้าออกจากกัน

๗. ตอกตะปูที่เตรียมไว้ เพื่อให้ดอกหญ้าติดกับด้ามไม้ไผ่ และมีความแข็งแรงขึ้น

เคล็ดลับทำให้ไม้กวาดแข็งแรง ควรนำดอกหญ้าตากแดดให้แห้งสนิทก่อนมัด จะได้ไม้กวาดที่มีความแข็งแรง ไม่หลุดง่าย เมื่อถึงเวลาใช้งาน