คลองขนมหวาน

, 25 ตุลาคม 2554

ชุมชนคลองขนมหวานมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ในสมัยกรุงศีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ปี พฬศ 2265 ทรงให้ขุดคลองลัดน้ำเจ้าพระยาตรงที่เป็นแหลมยิ่นออกมาไปตามโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่าคลองลัดเกร็ดน้อยต่อมากระแสน้ำแรงและเปลี่ยนทิศทาง กัดเซาะตลิ่งพัง ทำให้คลองขยายกว้วงขึ้นกลายเป็นแม่น้ำลัดเกร็ด และเกาะเกร็ดในปัจจุบัน เมื่อลำคลองลัดกว้วงขึ้น สภาพเกาะจะเห็นเด่นชัดขึ้น โดยครั้งแรกใช้ชื่อว่าเกาะศาลากุนจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 2 ตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้น เกาะจึงมีชื่อว่าเกาะเกร็ดจุดเด่นของเกาะเกร็ด คือ คลองขนมหวาน เป็นคลองที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองทำขนมหวาน จำพวก ทองหยิบ ทองหยอด ขายส่ง พร้อมทั้งมีการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม และซื้อกลับไปเป็นของฝาก ราษฎรหมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ปลูกบ้านเรือนอยู่ตามริมคลองบางบัวทอง ประกอบอาชีพทำนา และตามคันนาจะปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมาก จากการที่มีต้นตาลมากนั่นเองทำให้ราษฎรเกิดการเรียนรู้ในการนำจาวตาลมาเชื่อม เพื่อใช้เป็นของหวานในงานต่างๆ ตั้งแต่ร้อยกว่าปี ต่อมาได้พัฒนาการทำขนมไทยประเภทต่างๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ ฝีมือการทำขนมไทยในคลองบางบัวทองเป็นที่เลื่องลือจนเป็นตลาดค้าส่งทั้งในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่คลองขนมหวานมีสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม พร้อมซื้อกลับเป็นของฝาก

ที่คลองขนมหวานมีบ้านขนมหวานคือบ้านคุณแอ๋วเป็นบ้านไม้โบราณยกสูงแบบบ้านริมคลอง บริเวณชั้นบน มีขนมไทยนานาชนิด อาทิ ขนมจ่ามงกุฎ ขนมสันปันนี ขนมเสน่ห์จันทน์ ขนมทองเอก ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฯลฯ อาหารไทย อาทิ ข้าวแช่สูตรขาววังโบราณ ข้าวแกง ขนมจีนน้ำยา แกงตั่วหอยขม มัสมั่นหมู่ใส่สับปะรดฯลฯ นอกจากนั้นด้านหลังบ้าน ยังมีการสาธิตทำขนมไทย การจัดขบวนขันหมาก การทำขนมมงคล 9 อย่าง

การเดินทางท่องเที่ยวตามลำคลองนักท่องเที่ยวสามารถจองทริปที่พาทัวร์ หรือติดต่อ โทร 02-584-5145 ,02-960-8056 นอกจากนี้ท่านสามารถลงเรือที่ท่าเทศบาลปากเกร็ด วัดสนมเหนือ วัดกลางเกร็ด วัดแสงสิริธรรม ท่าน้ำนนท์ ท่าช้าง -เรือด่วนมิตรเจ้าพระยา ท่ามหาราช-เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพารกรุงธน