ขนมพิม

, 03 พฤศจิกายน 2554


ที่มาของอาหารขนมพิม เป็นขนมหวาน ของ ชาวไทยพื้นถิ่นตำบลโพหัก ที่ใช้ข้าวตอกหน้ากะฉีกอัดลงในพิมพ์รูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือวงกลมจนแข็งตัวจึงถอดพิมพ์นำมารับประทาน

เป็นขนมที่ชาวโพหักใช้ในพิธีแต่งงาน ถือเป็นขนมมงคล ขนมพิมให้คุณค่าทางโภชนาการโดยน้ำตาลให้พลังงาน ส่วนข้าวตอกให้คาร์โบไฮเดรท และกะทิ ให้ไขมันเครื่องปรุง/ส่วนผสม๑. ข้าวตอก ๑ กิโลกรัม๒. น้ำตาลปิ๊บ ๑.๕ กิโลกรัมขั้นตอน/วิธีทำ๑. นำข้าวตอกมานวดกับน้ำตาลปิ๊บให้เข้ากันเพื่อให้นิ่ม๒. นำาข้าวตอกที่นวดกับน้ำตาลปิ๊บแล้วมากดลงพิม แล้วแกะออก