แกงหยวกกล้วย

, 07 พฤศจิกายน 2554


ที่มาของอาหารหยวกกล้วยหรือต้นกล้วย คือใจกลางต้นกล้วยที่ยังอ่อนอยู่ คนโบราณมักนำหยวกกล้วยมาประกอบอาหารด้วยการแกง โดยเห็นความสำคัญของหยวกกล้วย เพราะเชื่อว่าน่าจะรับประทานได้ นับแต่นั้นมา แกงหยวกกล้วยจึงเป็นที่นิยมและทำาตามงานต่างๆ เช่น งานบุญ งานบวช หรือเทศกาลต่าง ๆ แต่มีข้อยกเว้นคือไม่นิยมทำงานศพ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วยังคงมีเยื่อใยต่อกัน เหมือนใยของหยวกกล้วย และจะทำให้ญาติที่ยังมีชีวิตเสียชีวิตต่อๆ กันเครื่องปรุง/ส่วนผสม๑. หยวกกล้วย๒. พริกแห้ง กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด๓. กะปิ๔. กะทิ๕. ชะอม๖. หอยแมลงภู่ตากแห้ง หรือหมูย่าง๗. น้ำปลาขั้นตอน/วิธีทำ๑. หั่นหยวกกล้วยเป็นชิ้นเล็ก ๆ พอคำ๒. ปั่นหยวกกล้วยที่หั่นแล้วด้วยไม้ที่มีปลายคล้ายไม้กางเขน เพื่อเอาใยกล้วยออก๓. ล้างหยวกกล้วย๔. ตำาพริกแห้ง กระเทียม ข่า ตะไคร้ กะปิ ผิวมะกรูด ให้ละเอียด๕. เคี่ยวกะทิ๖. ใส่เครื่องแกงที่ตำไว้๗. เคี่ยวกะทิกับเครื่องแกงพอประมาณแล้วใส่หยวกกล้วย๘. ใส่หอยแมลงภู่แห้งหรือหมูย่าง๙. ปรุงรสด้วยน้ำปลา

๑๐.ใส่ชะอม