พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว

, 07 พฤศจิกายน 2554


ตำนานจารึกในสมัยพุทธกาลกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ต้องบำเพ็ญเพียรภาวนานับหมื่นนับแสนชาติ พญาเต่าเรือนก็เป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์เสวยชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีหลวงปู่หลิวเชื่อมั่นว่าพญาเต่าเรือนถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลจึงนำมาจัดสร้างวัตถุมงคลให้เช่าบูชา จนดังกระหึ่มทั่วทั้งสารทิศ พุทธคุณหายห่วงตามภาษาเซียนเรียกว่า "ดีครอบจักรวาล" ทั้งคงกระพันชาตรี" เมตตามหานิยม ค้าขายเจริญรุ่งเรืองและบันดาลโชคลาภได้รับการต้อนรับจากศิษยานุศิษย์ท่วมท้นซึ่งหลวงปู่หลิวสร้างไว้หลายรุ่นจวบจนพุทธาภิเษกรุ่นสุดท้าย คือ "รุ่นเสาร์๕" ในกลางปี ๒๕๔๓ ท่านก็เริ่มอาพาธด้วยโรคชราและละสังขารอย่างสงบ