การทอเสื่อกก

, 08 พฤศจิกายน 2554


การทอเสื่อเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่นิยมทำกันเกือบทุกหมู่บ้าน :โดยเฉพาะบ้านวังชะโอน ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ที่ดินที่อยู่ใกล้หนอง หรือบึง จะนิยมปลูกต้นกก ไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทอเสื่อขาย เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยการใช้เวลาว่างหลังจากทำนา ทำไร่ เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือนให้เพิ่มขึ้น โดยประชาชนบ้านวังชะโอน เกือบทุกหลังคาเรือน นิยมทอเสื่อกกไว้ใช้ในบ้านเรือนและที่เหลือจากใช้จะนำไปรวมกลุ่มส่งขายตามอำเภอและบ้านอื่น ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่ออีกประเภทหนึ่งของอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชรอุปกรณ์ที่ใช้1. กก2. ด้าย หรือ เชือก3. สีสำหรับย้อมขั้นตอนการทอเสื่อ1. กกย้อมสีต่างๆ เช่น สีแดง สีน้ำเงิน สีดำ สีเขียว สีเหลืองเป็นต้น2.เส้นเอ็นปอ ใช้สำหรับขึง3.ฟืม คือ เครื่องมือที่กระทบเส้นกกให้แน่นยาวเท่ากับขนาดกว้างของผืนเสื่อที่ทอ4.ไม้ส่งเส้นกก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ ไม้พุ่ง ”5.ไม้ทำคาน ต้องใช้ 4 ท่อน7.ไม้รองคานหรือที่ชาวบ้านรียกว่า “ ไม้ตุ๊กตา ”8.ไม้ขัดเอ็นวิธีการทอเสื่อการทอนี้ต้องใช้ 2 คนด้วยกัน คนหนึ่งเป็นคนกระทบ อีกคนหนึ่งเป็นคนพุ่ง เส้นกกคนทอ มีหน้าที่พลิกฟืมให้คว่ำหงายและกระทบเส้นกก พร้อมกับการคอยสังเกตลักษณะของเส้นกกที่กระทบกันนั้น ขาด โค้งงอหรือไม่ ผู้พุ่งให้สีหรือเปลี่ยนสีที่ถูกต้องหรือไม่ ผู้พุ่ง มีหน้าที่ส่งเส้นกกตามจังหวะหงายและคว่ำฟืม พร้อมด้วยการทำลวดลายของผืนเสื่อ