การทำดอกไม้จันทน์

, 08 พฤศจิกายน 2554


การทำดอกไม้จันทน์ เริ่มจากโครงการยุทธศาสตร์ " อยู่ดีมีสุข " งบประมาณ ในปี พ.ศ.2551 เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในตำบลโนนตาเถร ดำเนินการโดย นางดวงสุดา ทองดีนอก อายุ 40 ปีประธานกลุ่มแม่บ้าน โดยมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๑๗ คน จัดทำโครงการทำดอกไม้จันทน์ รับทำพวงหรีด และของชำร่วยใน งานพิธี โดยถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านของชุมชนดอกไม้จันทน์… เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตสังคม หลายเชื้อชาติใช้ในงานพิธีฌาปน

กิจศพ ในทุกชนชั้นเมื่อผู้เข้ามาร่วมในพิธีจะแสดงการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย จะนำเอาดอกไม้

จันทน์ไปแสดงการขอขมาศพ
ดอกไม้จันทน์… เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตสังคม หลายเชื้อชาติใช้ในงานพิธีฌาปน

กิจศพ ในทุกชนชั้นเมื่อผู้เข้ามาร่วมในพิธีจะแสดงการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย จะนำเอาดอกไม้

จันทน์ไปแสดงการขอขมาศพ