วัดพระแท่นศิลาอาสน์

, 08 พฤศจิกายน 2554


วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่บ้านพระแท่น หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๙๒๐ เป็นที่ตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งยั้ง ปัจจุบันมีพระครูถาวรธรรมโกวิทเป็นเจ้าอาวาส