เครื่องสักการบูชาพระภูมิ

, 16 พฤศจิกายน 2554


เครื่องสักการบูชาพระภูมิ
การสักการบูชาพระภูมินั้น มิได้เหมือนกันตลอดไป ย่อมที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ตามแต่เดือนที่ได้กำหนดดังนั้น การบูชา การจัดเครื่องสังเวยและสิ่งของที่จะต้องใช้ ให้ถูกต้องตามเจตนา ก็ยิ่งจะเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตนเอง และครอบครัวได้มากยิ่งๆ ขึ้นไป ตามแต่เดือนที่หมุนเวียน ดังต่อไปนี้


เดือน 5 และ เดือน 6 เจ้ากรุงพาลี ราชบิดาขององค์พระภูมิ ท่านแปลงเพศเป็นยักษ์

มีความดุร้ายเป็นที่สุด การจัดเครื่องสักการะในเดือนนี้ ต้องมี กุ้งพล่า ปลายำ เนื้อย่าง ( จะเป็นเนื้อหมูหรืออะไรก็ได้ ) แต่ให้เป็นของสด ของคาว ก็จะเป็นที่พอใจของท่าน หากตั้งศาลในเดือนดังกล่าวนี้ ก็ให้สูงเท่าปาก ใช้ผ้าแดงปู มีเหล้ายาสารพัด เทียนขาว 9 เล่ม และเครื่องสังเวยอื่นๆ

เดือน 7 และ เดือน 8 เจ้ากรุงพาลี กลายเพศเป็นพราหมณ์สวยสดงดงาม งดเนื้อสัตว์และของคาวสารพัด ใช้ผ้าขาวปู เครื่องสังเวยมังสวิรัติ

เดือน 9 และ เดือน 10 เจ้ากรุงพาลี กลายเพศเป็นราชสีห์ ชอบของสด ของคาว ใช้ผ้าเหลืองปูศาล จะเกิดลาภผลเหลือประมาณ ตามความต้องการทุกอย่าง

เดือน 11 และ เดือน 12 เจ้ากรุงพาลี กลายเพศเป็นช้าง ต้องมีหญ้าแพรก หญ้าปล้อง อย่างละ7 ใช้ผ้าดำปูศาล จะเกิดลาภผลสวัสดี ห้ามใช้ของคาว

เดือนอ้าย และ เดือนยี่ เจ้ากรุงพาลี กลายเพศเป็นนาคราช ให้ตั้งศาลสูงแค่สะดือ จะมีเกียรติยศและชื่อเสียงเลื่องลือไกล ของคาวทั้งหลายให้นำมาสักการะ

เดือน3 และ เดือน 4 เจ้ากรุงพาลี กลายเพศเป็นครุฑ ของสดของคาว กุ้งพล่า ปลายำ เป็นสิ่งบันดาลโชคลาภ โทษภัยจะหนีห่าง มีแต่ความสุขสำราญ

ในการจัดเครื่องสักการะนี้ จะต้องทำให้ถูกต้องตามาประสงค์ จึงจะเกิดลาภผล ดลช่วยให้พ้นภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง มีแต่โชคลาภนานาประการคัดลอกจาก : http://www.mordookrungsiam.com