นางระงัย อักษรเสือ

, 16 พฤศจิกายน 2554


นางระงัย อักษรเสือ อายุ ๕๐ ปี เป็นชาวอีสานที่อพยพมาอาศัยในบ้านลานกระดี่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๕ บ้านลานกระดี่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีอาชีพหลัก คือ การรับจ้าง ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนประมาณ ๒,๕๐๐บาท มีคู่สมรส ชื่อนายอำพันธ์ อักษรเสือ อายุ ๕๔ ปี อาชีพ ทำนา มีรายได้ต่อเดือน ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท มีบุตร/ธิดา ๓ คน นางระงัย อักษรเสือ เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านลานกระดี่ หมู่ ๕ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะช่างฝีมือพื้นบ้าน ด้านการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุที่ให้สีตามธรรมชาติ เช่นครั่ง ต้นหรือใบกะท้อน แก่นคูณ นำมาต้มเพื่อให้เกิดสีสัน ขั้นตอนการเลี้ยงตัวไหม การสาวไหม แล้วนำเส้นไหมมาย้อมสีธรรมชาติ ก่อนจะถึงขั้นตอนการทอผ้าเป็นชิ้นสำเร็จ ได้แก่ ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เป็นต้น โดยนางระงัย อักษรเสือ ได้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอผ้ามาจากมารดา และยายของตนเองจนสามารถผลิตชิ้นงานที่เป็นศิลปะช่างฝีมือพื้นบ้านอีสานได้มากมาย และปัจจุบันได้เข้าร่วมกลุ่มผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ มาสาธิต และจำหน่ายกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน เป็นสินค้าOTOPของอำเภอไทรงามในงานประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางจังหวัดกำแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ไปร่วมออกร้านจำหน่ายใน เมืองทองธานี อีกด้วย จะเห็นได้ว่านางระงัย อักษรเสือ คือภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือพื้นบ้านที่ควรได้รับการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดไป