รำเทพบันเทิง

, 18 พฤศจิกายน 2554


การแสดง“รำเทพบันเทิง” เป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ทางโรงเรียนบ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ นำมาใช้แสดงเพื่อเทิดพระเกียรติในกิจกรรรมของโรงเรียนและอำเภอทองแสนขัน โดยมีท่ารำที่อ่อนช้อย งดงาม ประกอบการบรรเลงดนตรีไทย