ยอ (เครื่องมือหาปลา)

, 06 ธันวาคม 2554

เป็นเครื่องมือทื่ใช้หาสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง โดยทำจากส้นเอ็นมีความทน นำมาถักเป็นลักษณะคล้าย แห สวิง หาปลา มีอุปกรณ์ที่ใช้ถัก คือ เส้นเอ็น จิ๋มถัก ไม้ไผ่ทำด้ามยอ รวมกลุ่มกันทำ จำหน่ายในพื้นที่และนำไปจำหน่ายเป็นสินค้า หัตถกรรมภูมิปัญญา OTOP รับการคัดเลือกเป็นสินค้าเเสดง จำหน่ายในงานแสดงสินค้าเมืองทองธานี กรุงเทพ ของอำเภอป่าแดดและรับขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน