งานฉลุลายกระดาษ

, 21 ธันวาคม 2554


การจัดงานในพิธีต่าง ๆ ของคนทั่วไป ในแต่ละท้องถิ่นมีการประดับตกแต่งอาคารสถานที่กันเป็นส่วนใหญ่ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การใช้กระดาษเป็นองค์ประกอบสำคัญ กระดาษที่ใช้มักเป็นกระดาษบาง ๆ ที่เรียกว่ากระดาษแก้ว มีสีสันสวยงาม 6-7 สีด้วยกัน การตัดแต่งนั้นบางลายใช้กรรไกรตัด บางลายใช้การตอกด้วยสิ่ว ที่มีหลายขนาด มีทั้ง สิ่งวงเล็บ ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สิ่ววงป้าน มีตั้งแต่งเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สิ่วหน้าตรงเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ ลายที่ใช้นั้นก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับใช้ในงานอะไร เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานบวชนาค งานโกนจุก ฯ ลายที่ใช้ถ้าเป็นกรรไกรตัด มักใช้ลาย รักร้อย ประจำยาม ใบเทศ เครือเถา ถ้าใช้เครื่องมือตอก จะมีรูปภาพรวมอยู่ด้วย เช่น รูปเทวดา รูปสัตว์ป่าหิมพาน รูปคน ฯทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดงานอะไร ดังนั้นการตกแต่งกระดาษจึงเป็นสือบอกว่าบ้านนี้จัดงานเกี่ยวกับพิธีใด เพราะการตอกกระดาษจะมีตัวหนังสือบอกถึงงานนั้นด้วย เฉพาะงานบุญ 7 วัน 100 วัน มีลายอย่างเดียว