การแปรรูปขิง

, 23 ธันวาคม 2554


ประชาชนในตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ปลูกขิงกันมาหลายชั่วอายุคน ประกอบกับแหล่งที่ปลูกมีดินที่มีคุณภาพ มีแร่ธาตุฟอสเฟตในปริมาณที่สูง ทำให้ขิงมีคุณภาพแตกต่างจากแหล่งปลูกอื่นต่อมาชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลิตผลเพื่อเพิ่มมูลค่าและประกันราคากันภายในกลุ่มไม่ต้องขึ้นลงราคาตามท้องตลาดจึงได้ผลิตสินค้าขิงผง ภายใต้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาตำหนอน ขิงซึ่งเป็นพืชสมุนไพรจึงได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นขิงผงสำเร็จรูป เป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยนำขิงสดที่แก่จัดอายุ 1 ปี ขึ้นไป มาล้างให้สะอาด โขลกขิงทั้งหัวปั่นเอาแต่น้ำ ผสมน้ำตาล เกลือเล็กน้อยหรือตามชอบ ตั้งไฟเคี่ยวให้แห้ง แล้วร่อนเอาเฉพาะผง นอกจากนี้ยังนำขิงไปเป็นส่วนผสมของสบู่สมุนไพร