การแปรรูปส้มแขก

, 23 ธันวาคม 2554


นางอุดมศิลป์ ถือทอง แม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เห็นว่าส้มแขกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ส้มควาย” ในชุมชนมีจำนวนมาก แต่นำมาใช้ประโยชน์น้อย นอกจากตากแห้งเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนตนจึงลองทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมา คือส้มแขกสามรสและส้มแขกแช่อิ่ม เริ่มแรกทำไว้รับประทานเอง เป็นของฝากเพื่อนบ้านบ้าง เมื่อทำจำนวนมากจึงนำออกไปขายในตลาด เกิดรายได้จึงชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเริ่มทำส้มแขกสามรส ส้มแขกแช่อิ่ม และชาส้มแขก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร มีประโยชน์ทางการแพทย์ใช้แทนน้ำย่อย และผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย