บ้านทุ่งมหาศาล

, 13 มกราคม 2555


บ้านทุ่งมหาศาล ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีประชาชนย้ายมาจากจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และบ้านวังน้ำแดง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายสังวาลย์ เพ็งลำ มาอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนาเดิมเป็นเขตหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองคล้า อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรมีประมาณ ๒๓ ครัวเรือน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นายสังวาลย์ เพ็งลำ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และเกษียณอายุ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ต่อมา เมื่อมีการแยกเป็นตำบลมหาชัย บ้านทุ่งมหาศาล เดิมที่เคยขึ้นอยู่กับตำบลหนองคล้า จึงเปลี่ยนมาเป็น หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรสาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านทุ่งมหาศาล” เพราะว่า นายสังวาลย์ เพ็งลำ เห็นว่าบริเวณที่ชาวบ้าน ทำกินนั้นเป็นที่ราบลุ่ม และมีคลองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งอันกว้างใหญ่ และมีต้นแสมสารขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านบางคนเรียกหนองนี้ว่า “หนองสาร” จึงได้นำเอาลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า “ทุ่งมหาศาล”