น้ำชาใบฟักข้าวผสมดอกอัญชัญ

, 18 มกราคม 2555


วัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำชาใบฟักข้าวผสมดอกอัญชัญ๑. น้ำสะอาด ๒. ใบฟักข้าวแห้ง๓. น้ำตาลทราย ๔. ดอกอัญชัญกระบวนการผลิต๑. นำน้ำสะอาดตั้งไฟให้เดือดใส่ใบฟักข้าวแห้ง เคี่ยว ๑๐ นาที๒. เติมดอกอัญชัญ แต่งสีแต่งกลิ่น เคี่ยวต่ออีก ๑๐ นาที๓. เติมน้ำตาลทราย๔. ยกลงจากเตากรองด้วยผ้าขาวบาง๕. ทิ้งไว้ให้เย็น บรรจุขวน แช่เย็น