การทำดอกไม้ประดิษฐ์(พลาสติก)

, 21 มกราคม 2555


การทำดอกไม้ประดิษฐ์พลาสติกมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1.ดอกไม้ ใบไม้ พลาสติกสำเร็จตามลักษณะของดอกไม้จริง 2. กิ่งไม้ ตามลักษณ์ของจิรง 3.กาวยาง 4. สว่านไฟฟ้า 5. กรรไกร 6. น้ำยาเชลไดร์กันเชื้อรา ปลวก มอด 7. ปูนปาสเตอร์ 8. ปูนซีเมนต์ 9. กระถางพลาสติก โดยมีวิธีการทำดังนี้1.เตรียมกิ่งไม้ตามลักษณะของจริง 2.ลงน้ำยาเชลไดร์ กันเชื้อรา ปลวก มอด 3.การทำลำต้นนำชนิดของต้นไม้มาขัดเป็นรูปร่างตามลักษณะของต้นไม้ เช่น ต้นไผ่ ต้นคูณ ต้นเข็ม ฯลฯ 4.ผสมปูนปาสเตอร์ 1.5 กิโลกรัม กับปูนซีเมนต์ 2 กิโลกรัม เข้าด้วยกัน 5.นำกิ่งไม้ที่จัดทำสำเร็จแล้วใส่ในกระถางพลาสติกแล้วเทปูนที่ผสมไว้เพื่อยึดให้ติดกันทิ้งให้แห้ง 6.เจาะรูโดยใช้สว่านไฟฟ้าของกิ่งที่จะเสียบดอกและใบแล้วนำใบและดอกจุ่มในกาวยางเสียบตามกิ่งที่เตรียมไว้ 7.ส่งจำหน่ายทั่วประเทศ ราคาต้นละ 650 บาท