ขนมตาควาย

, 26 มกราคม 2555


ขนมตาควาย เป็นชื่อเรียกขนมต้ม ของชาวไทยพวนบ้านป่าแดง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่เรียกขนมตาควายเพราะมีขนาดเท่ากับลูกตาของกระบือ หรือควายนั่นเอง โดยชาวไทยพวนจะทำขนมตาควาย กันในงานบุญประเพณีกำฟ้า และบุญประเพณีบุญต่างๆ อีกด้วยส่วนผสม

แป้งข้าวเหนียวชนิดผง,
น้ำเปล่า, ใบเตย, มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น ๆ ( ใช้คลุก ), เกลือป่นส่วนผสมไส้

มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น ๆ, น้ำตาลปี๊บ, น้ำเปล่า