ไข่เค็มไอโอดีน “ศรีจิตร”

, 30 มกราคม 2555


ไข่เค็มไอโอดีน "ศรีจิตร" ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ 5 ดาว ภาคเหนือประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ปี พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกให้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภท ไข่เค็มไอโอดีน งานมหกรรมสหกรณ์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ มผช.27/2546 ชนิดไข่เข็มพอกดิน พ.ศ. 2547

ที่มาของชื่อ ไข่เค็มศรีพิจิตร เนื่องจากนางเกษมศรี เมื่องสุข หัวหน้ากลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้องตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ผู้นำกลุ่มและเป็นผู้คิดค้นสูตร เห็นว่าสิ้นค้าต้องมีตราและชื่อเืพื่อประโยชน์ทางการค้า จึงได้นำชื่อส่วนท้าย คำว่า " ศรี" มาผสมกับ ชื่อจังหวัดพิจิตร ที่ลงท้ายว่า "จิตร" อันเป็นคำที่เป็นศิริมงคลรวมเข้าด้วยกัน เป็น "ศรีจิตร " สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบด้วย จึงใช้ชื่อว่าไข่เค็มไอโอดีน "ศรีจิตร" ผลิตและจำหน่ายทั่วไป

ส่วนผสมไข่เป็ดจะซื้อมาจากคนในหมู่บ้านที่เลี้ยงเป็ดตามทุ่งนาดินสอพองสั่งซื้อจากจังหวัดลพบุรีขี้เถ้าแกลบซื้อมาจาก จังหวัดพิษณุโลกเกลือไอโอดีนซื้อจากตลาดทั่วไปใบเตย ปลูกเองในกลุ่มน้ำสะอาดประวัติการทำไข่เค็ม สมัยก่อนการทำไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งจะใช้ไข่เป็ดทำส่วนใหญ่เป็นเป็ดที่เลี้ยงกันเอง จะทำโดย วิธีการดองน้ำเกลือ วิธีการก็คือนำเกลือเม็ดที่ใช้กันในสมัยก่อนมาต้มในน้ำให้เดือดจนกว่าเกลือจะละลายแล้วยกลงพักไว้ให้เย็น นำไข่เป็ดมาล้างน้ำให้สะอาด พักไว้ให้แห้ง นำไข่เป็ดมาเรียงในไหแล้วนำน้ำเกลือที่พักไว้จนเย็นแล้วมาใส่ในไห ปิดปากไหไว้ ประมาณ 15 วัน ก็จะนำมาต้มให้สุก รับประทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้ เก็บไว้รับประทานภายในครัวเรือน แต่การดองน้ำเกลือจะเก็บไว้ได้ไม่นาน ถ้าเก็บนานจะมีกลิ่นต่อมาได้เปลี่ยนการทำไข่เค็มจากการดองน้ำเกลือ เป็นการพอกด้วยดินเหนียวหัวปลวก ที่ขึ้นตามปลวกเพราะไม่ต้องไปหาดินเหนียงจากที่อื่น ๆ ถ้าเห็นปลวกขึ้นที่ไหน ก็แสดงว่ามีดินเหนียว อีกอย่างดินเหนียวหัวปลวกจะมีกลิ่นหอม คือหอมขี้ปลวก นำดินเหนียวมาตากแดดให้แห้ง พอแห้งแล้วก็นำมาตำให้ละเอียด และตำเกลือเม็ดให้ละเอียดเหมือนกัน นำดินเหนียวที่ตำละเอียดกับเกลือตำละเอียดและแกลบจากการตำข้าวเพราะที่ผสมแกลบด้วยนั้น เพราะแกลบจะมีคุณสมบัติในการดูดซึม ทำให้แห้งช้ากันแตกร้าว นำทั้งสามอย่างมาผสมกันใส่น้ำพอประมาณดูว่าสามารถที่จะพอกไข่ได้ จากนั้นก็ล้างไข่ พักไว้ให้แห้ง นำมาจุ่มในดินเหนียว ใส่ปี๊บหรือไหเรียงให้เป็นระเบียบเก็บไว้ไม่ให้ถูกแดดเพราะถ้าถูกแดดดินจะแตก เก็บไข่ไว้ประมาณ 7-15 วัน ก็นำมาต้ม กินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้ต่อมาได้พัฒนาการทำไข่เค็มจากการพอกด้วยดินเหนียวหัวปลวก มาพอกด้วยดินสอพองเพราะจะทำขาย ถ้าทำขายและพอกด้วยดินเหนียวหัวปลวก ทำให้ต้องใช้เวลาในการหาดินเหนียวและใช้แรงงานมาก มีขั้นตอนในการทำยุ่งยากหลายขั้นตอน อีกอย่างดินหัวปลวกในปัจจุบันหายาก (http://www.otoptoday.com/wisdom/)

ขั้นตอน 1. คัดไข่ด้วยเครื่องคั

2. เมื่อคัดไข่แล้ว นำมาล้างให้สะอาด 2 ครั้ง

3. นำไข่ที่ล้างสะอาดแล้วมาจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ

4. นำไข่เป็ดที่ได้มาล้างทำความสะอาด แล้วนำไปพึ่งลมให้แห้ง

5. เตรียมส่วนผสมที่ใช้ ก็จะใช้สูตร ดินสอพอง 3 ส่วน เกลือไอโอดีน 2 ส่วน นำเกลือไอโอดีนผสมดินสอพองกับน้ำให้ชุ่มพอสมควรคลุกเคล้าให้เข้ากันดูให้เกลือละลายจนหมด

6. นำไข่ที่ล้างไว้ มาจุ่มลงในดินสอพอง

7. เสร็จแล้วนำไข่ที่ได้ไปคลุกเคล้ากับแกลบดำให้หนาประมาณ 1 ซ.ม. นำไข่มาเรียงไว้ในกล่องไม่ให้โดนลมเพราะจะทำให้น้ำเครื่องหมักระเหยเร็ว ทำให้ดินสอพองที่พอกไว้แตกหลุดได้ง่าย ใส่ถุงพลาสติกรอบรรจุใส่กล่อง

9. เสร็จแล้ว ควรเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้ถูกแดดถูกลมวางหมักไว้ประมาณ 7 วัน นำมาทอดไข่ดาวได้ 14 วันต้มเป็นไข่เค็ม เมื่อถึงกำหนดเวลาก็นำมาบริโภคได้ โดยล้างแกลบดำและดินสอพองที่พอกออก แล้วจึงนำไปทอดหรือต้ม ตามระยะเวลาขั้นต้น แต่หากจะต้องการต้มก็จะใช้เวลาต้มประมาณ 8-10 นาที แกะเปลือกไข่ออกรับประทานได้ ระยะเวลาในการเก็บ 2 – 3 เดือน

10. ครบกำหนดนำไปจำหน่ายคุณสมบัติเฉพาะ ไข่เค็มไอโอดีนศรีจิตร ได้แก่ ฟองใหญ่ ไข่ขาวไม่เค็มจัด รสชาติดี มีคุณค่าไอโอดีน เก็บไว้ได้นาน 2 เดือน

ประโยชน์ทางโภชนาการ โปรตีน เกลือแร่ และการรักษาโรคคอหอยพอกแหล่งจำหน่ายร้านก้านกล้วย จ.พิษณุโลกสหกรณ์นิคมบางระกำ จ.พิษณุโลกศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP วัดท่าหลวง จ.พิจิตรศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บึงสีไฟ จ.พิจิตรสถานที่ผลิตของกลุ่ม 218 หมู่ 2 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรงานแสดงสินค้าต่าง ๆ