กระบวยตักน้ำกะลามะพร้าว

, 02 กุมภาพันธ์ 2555


กระบวยตักน้ำกะลามะพร้าว เป็นภาชนะสำหรับตักน้ำหรือของเหลวต่างๆ ในอดีต ชาวบ้านมักจะทำกระบวยตักน้ำขึ้นใช้เอง โดยจะใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ซึ่งมีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ ตัวกระบวยและด้ามจับ สำหรับการทำกระบวยตักน้ำจากกะลามะพร้าว มีวิธีทำดังนี้ ๑)เลือกกะลามะพร้าว ขนาดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป ให้ใช้กะลามะพร้าวที่จัด เมื่อขัดผิวจะเป็นมันเงา สวยงาม ๒)ผ่ากะลามะพร้าว โดยให้ค่อนไปด้านบน เพื่อจะสามารถตักน้ำได้มาก ๓)ขัดผิวกะลามะพร้าวให้เกลี้ยง เป็นเงา สวยงาม ๔)ทำด้ามจับ โดยใช้ไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร อาจจะขัดหรือเกลาให้เรียบ หรือแกะเป็นลวดลาย ซึ่งเป็นไปตามความถนัดและความชอบของแต่ละบุคคล ๕)เจาะรูเล็กๆ ด้นบน (บริเวณปากกระบวย)สำหรับใส่ด้าม