โม่หิน

, 08 กุมภาพันธ์ 2555


โม่หินโบราณเป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับโม่แป้งทำขนม วิธีการโม่แป้งนั้น หนึ่งคนหมุน หนึ่งคนหลอดเมล็ดข้าวที่ที่แช่น้ำแล้วที่ละซ้อนแล้วหมุนไปเรื่อย ๆ น้ำแป้งสีขาวไหลออกมาเป็นสายลงในที่รองรับไว้ บางครั้งน้ำแป้งเป็นสีเขียว ด้วยการเติมใบเตยซอยลงไป แป้งทำขนมครก ขนมเทียน ขนมเข่ง บัวลอย บ้างก็ทำขนมเปียกปูน หรือขนมที่ต้องใช้แป้งเป็นส่วนผสม ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนทำให้วัฒนธรรมการกินอย่างชาวบ้านเปลี่ยนไปจากเดิม ความสะดวกสบายในปัจจุบัน มีอะไรมากมายให้เลือกซื้อ เช่น แป้งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป