ประวัติหมู่บ้าน บ้านแบหอ

, 08 กุมภาพันธ์ 2555
ในสมัยก่อนหมู่บ้านแบหอ มีความสงบร่มเย็น แต่การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนกับในสมัยนี้ เพราะในสมัยนั้นสภาพดินจะเป็นถนนแบบหินลูกรัง พอเวลาฝนตกจะลำบากมาก ในปัจจุบันนี้สบายมากเพราะถนนได้มีการพัฒนาลาดยาง หมู่บ้านแบหอ เท่าที่ได้ฟังจากผู้เฒ่ามาว่า หมู่บ้านแบหอในอดีตนั้น เป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้าง เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางข้ามแม่น้ำปัตตานี เพื่อเดินทางเข้าตำบลตะลิ่งชั่น อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา เนื่องจากแม่น้ำปัตตานีแห่งนี้มีความลึกมาก จึงจำเป็นต้องใช้ช้างเป็นพาหนะในสมัยก่อน ไม่มีพาหนะที่จะใช้ในการเดินทาง จากนั้นคนเลี้ยงช้างเขาจะเรียกช้างว่า “ ฮอ” แทนชื่อช้าง ซึ่งติดปากมานานจนชาวบ้านได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน การเรียกช้างว่า “ ฮอ” นั้น เพื่อให้ช้างนั้นเคลื่อนไปชาวบ้านได้ยินเลยเรียกตามไปด้วยว่า “ ฮอ” ซึ่งมีคำนำหน้าว่า แบ และแบนี้มาจากคนที่เลี้ยงช้างแปลว่า พี่ชาย และเลยตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า แบบฮอ