เจ้าแม่ตะเคียนทอง

, 09 กุมภาพันธ์ 2555


เจ้าแม่ตะเคียนทอง ตั้งอยู่ที่ วัดศรีขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษศาลเจ้าแม่ตะเคียนสุนันทา มีเรื่องเล่ากันว่า อยู่คู่กับวัดศรีขุนหาญมาตั้งแต่สร้างวัดครั้งแรก สภาพภูมิประเทศของวัดศรีขุนหาญในสมัยก่อน เป็นที่โนนสูง และป่าละเมาะจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในพื้นที่ เล่ากันว่า ในสมัยนั้นที่วัดจะเป็นป่า และข้างหลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนสุนันทาจะมีคลองน้ำที่ใช้ทำไร่ทำนาของคนในยุคนั้น ไม่มีชาวบ้านกล้าเดินผ่านวัด เพราะว่าผีเฮี้ยนมาก เจ้าแม่ตะเคียนสุนันทานี้เฮี้ยนมาก (อาจเป็นเพราะยุคนั้นยังไม่มีศาล ก็ได้) ได้เที่ยวหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมา แต่ก็มีบางครั้นก็บันดาลโชคลาภแก่ผู้ที่มาเคารพสักการะอยู่เป็นประจำ มาถึงยุคพระครูสังฆรักษ์พานิช ฐิตสาโร เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ดำเนินการสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนสุนันทา เจ้าแม่ตะเคียนสุนันทา ก็ไม่ได้หลอกหลอนชาวบ้านอีกเลย มีแต่บันดาลโชคลาภแก่ผู้ที่มาเคารพและบนบาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนให้หวยแม่น จึงมีผู้คนเดินทางมาทำบุญที่วัดศรีขุนหาญเป็นจำนวนมาก