กันตรึมคณะเนตรนางอรุณรุ่ง

, 09 กุมภาพันธ์ 2555


นางระเบียบ บุตตะโยธี เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2511 วุฒิการศึกษา ม.6 อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 8 บ้านเบาะอุ่น ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 087-8760816 เป็นหัวหน้าวงกันตรึมพื้นบ้าน คณะเนตรนางอรุณรุ่ง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้รับวุฒิเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม, เกี่ยรติบัตรภูมิปัญญาศิลปะการแสดพื้นบ้านด้านกันตรึม จากอำเภอเขวาสินรินทร์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดลูกทุ่งไหย ในรายการชุมทางคนเด่น