ขนมจากกล้วยน้ำว้า

, 10 กุมภาพันธ์ 2555


วิธีการทำกล้วยน้ำว้า เป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกาย สามารถนำมาทำผลิตผลประเภทอาหารได้ มากมายหลายชนิด เช่น กล้วยปิ้งกล้วยบวชชี ผลิต ผลกล้วย หากมีจำนวนมากไม่สามารถบริโภคได้หมด จะเน่าเสียไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้คิดถนอมอาหาร นำกล้วยมาเป็นผลิต ภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจผลิตภัณฑ์กล้วยทั้ง6 ชนิดดังต่อไปนี้ เป็น สินค้าของร้านบัวคำ จ.สกลนคร ได้ผลิต สินค้าดังกล่าวขึ้นจำหน่ายเป็นขนมที่มีผู้ จักกันดีใน จ.สกลนคร ดังมีรายละเอียด ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดดังนี้1. กล้วยฉาบเค็มนำกล้วยดิบมาปลอกเปลือก นำเข้าเครื่องหั่นให้ กล้วยเป็นแผ่นเฉียง ๆ เป็นชิ้นบาง ๆ แล้วนำ ลงทอดน้ำมันปาล์ม ยกกะทะลงตักกล้วย ผึ่งให้เย็นโรยเกลือไอโอดีนให้ทั่ว ๆ บรรจุถุง เพื่อรอจำหน่ายต่อไป2. กล้วยตากรสหวานใช้กล้วยดิบที่ตัดผลขนาดพอดี ปอกเปลือก ใช้มีดหั่นสไลด์เป็นแผ่น หรือนำเข้าเครื่องหั่น ก็ได้ นำลงทอดในกะทะเช่นเดียวกับ กล้วยฉาบเค็ม เคี่ยวน้ำตาลทรายผสมเนย เป็นน้ำ เชื่อมข้น นำกล้วยคลุกกับน้ำเชื่อมแล้วตั้งทิ้ง ไว้ให้เย็น รอบรรจุถุงจำหน่ายต่อไป3. กล้วยทอดใช้กล้วยที่สุกพอสมควร แต่ไม่ถึงกับ งอม กล้วยจะมีรสหวานโดยธรรมชาติ นำกล้วย ไปผ่าให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ทอกในกะทะ น้ำมันปาล์มจนได้ที่ยกลงตั้งไว้ให้ เย็น รอบรรจุหีบห่อ ส่งจำหน่ายต่อไป4. กล้วยตากแผ่นเลือกกล้วยที่สุกงอมที่มีขนาดพอดี แกะ เปลือกออกแล้วนำเข้าเครื่องหนีบให้แบนราบเป็น แผ่น แต่งขอบให้แผ่นกล้วยเป็นรูปกลมรี มี ขนาดเท่ากับภาชนะที่บรรจุ แล้วนำกล้วยไปผึ่ง แดดให้แห้งประมาณ1 วันครึ่ง แต่ต้องพลิกกลับ ให้กล้วยแห้งเหลือแต่น้ำตาลธรรมชาติในเนื้อ กล้วย (อาจใช้วนิลาแต่งกลิ่นให้มีรส หอมตามที่ลูกค้าต้องการ) นำเข้าเตาอบ เพื่อให้ความร้อนฆ่าเชื้อโรค แล้วคัดเลือกกล้วย ที่มีตำหนิเช่นนี้ เช่น มีเส้นขาว ๆ ที่ เรียกว่า กระดูกโดยเฉพาะฤดูหนาวกล้วยมักมีไส้ เป็นเส้นเล็ก ๆ แข็ง ๆ กล้วยชนิดนี้จะถูก คัดออก นำกล้วยที่มีคุณภาพบรรจุกล่องปิด ผนึกส่งจำหน่ายต่อไป5. กล้วยตากอบน้ำผึ้งนำกล้วยที่สุกงอม แกะเปลือกออกแล้วผึ่งแดด1 วัน หลังจากนั้นจึงใช้ไม้ทุบไล่ให้ กล้วยแบน นำไปผึ่งแดดอีกวันจะพลิกกลับ ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกล้วยแห้งแล้วจึงนำไป ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปตากใหม่ให้แห้ง คลุกกับน้ำผึ้งทิ้งไว้ 1 คืน คลุมด้วยผ้าขาว ไว้ เพื่อให้น้ำผึ้งซึมเข้าเนื้อกล้วยกล้วยชนิดนี้จะผลิตได้เฉพาะช่วงฤดูที่มี แสงแดดเท่านั้น ในช่วงฤดูฝนจึงไม่อาจ ผลิตสินค้าชนิดนี้ได้ และไม่อาจนำไป อบในเตาไฟซึ่งจะทำให้กล้วยมีกลิ่น ควันไฟ6. กล้วยกวนคือ กล้วยที่สุกงอมแล้ว และไม่ได้ขนาดที่ แต่ละชนิดต้องการ จึงปลอกเปลือกนำผลกล้วยเคี่ยว ลงในกะทะ กวนให้เหนียวจนได้ที่จึง ผสมน้ำกะทิเพื่อให้มีรสมันแล้วนำมา ทำเป็นชิ้นเล็ก ๆ ห่อด้วยกระดาษแก้วบรรจุถุง เพื่อจำหน่ายต่อไปประโยชน์ผลิตผลจากกล้วย สามารถนำมาทำเป็นขนมแห้ง ทั้ง6 ชนิด สามารถเก็บไว้ในภาชนะที่บรรจุหีบ ห่อได้เป็นเวลานาน 1-2 สัปดาห์ เมื่อต้องการ นำมาบริโภคอาจอุ่นให้ร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยใช้เตาอบก็จะนำมารับประทานได้การทำผลิตภัณฑ์จากผลกล้วยดังกล่าวทำได้ ไม่ยากนัก แต่ต้องอาศัยการสังเกตและเรียนรู้ จนเกิดประสบการณ์ ความชำนาญที่พ่อบ้านแม่บ้าน สามารถทำขึ้นเพื่อบริโภค หรือจำหน่ายเป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในครอบ