ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

, 24 กุมภาพันธ์ 2555
ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองตั้งอยู่ภายใน วัดมัชฌิมโพธิการาม บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู มีมูลเหตุ จากคำบอกเล่าของคุณแม่ ผกานวล โคตรสุมาตย์ ราษฎรบ้านกุดแห่ ว่าครั้งเมื่อชาวบ้านพากันขุดลอกคลองห้วยเดื่อ จึงเห็นต้นตะเคียนทองจมอยู่ในน้ำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกุดแห่ นายคำมูล เศรษฐาวงค์ ในขณะนั้น ได้นำพาลูกบ้านพากันย้ายต้นตะเคียนทอง มาไว้ภายในวัด และตั้งศาลขึ้น เพื่อเคารพสักการะบูชา และมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพร และได้โชคลาภก็มี และมีคนนำชุดไทยสวยๆ มาถวายจำนวนมาก ประชาชนที่อยู่ห่างไกลเมื่อมีโอกาสก็ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร ขนาดลำต้นตะเคียนทองยาว ประมาณ ๑๓ เมตร ศาลตั้งอยู่ด้านข้างอุโบสถ