นายอุดม ฦาชา

, 29 กุมภาพันธ์ 2555


นายอุดม ฦาชา เกิดเมื่อปี ๒๔๙๐ อายุ ๖๕ ปี ที่บ้านยางน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และย้ายมาอยู่ที่บ้านลาดใต้ เมือปี ๒๕๑๐ (ปัจจุบัน คือบ้านลาดวังม่วง) มีความรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนาย จันทร์ ทองคนทา ซึ่งเป็นคุณตาสมุนไพรที่นายอุดมเก็บมาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น ต้นตายไม่เน่า เฒ่าไม่เป็น ฝางแดง ชะเอมเทศ ต้นยาเหลือง รางแดง รางจืด ชะเอมเถาแดง ชะเอมตน ตะไคร้ต้น กระเพาต้น กำลังเสือโคร่ง ม้ากระทืบโลง ดีปลาช่อน ดีปลากั้ง ลิ้นงูเห่า ต้นช้างหน่าว ต้นดูกใส ต้นตานกกด ต้นตากวง ต้นตาใกล้ กำแพงเจ็ดชั้น ต้นพญายา สุรามีฤทธิ์ เหมียดแก้ว เหมียดเหล้า เหมียดโรจน์ เหมือดแอ่ เหมือดคน ส่าเหล้า ต้นดูกใหญ่ กำลังช้างสาร กระจายเลือด ต้นพญามือเหล็ก ตำแยแมว หญ้าข้าวก่ำ ข้าวเย็นใต้ ข้าวเย็นเหนือ ต้นเอ็นอ้า กระท่อมเลือด ต้นใบละบาด ต้นรังร้อน ต้นเขากวางอ่อน รักษาอาการปวดหลัง ท้องผูก เจ็บคอ ไอ บำรุงโลหิต ทำให้เบื่อสุรา ส่วนใหญ่เป็นยาต้มเป็นต้น ส่วนยาตั้งแก้อาการปวดเมื่อย รักษาอาการอัมพฤก อัมพาต ดูแลผิวพรรณ ได้แก่ตะไคร้ ใบมะขามเปรี้ยว ส้มป่อย อือทือบ้าน ว่านไพล ขิงแก่ ข่าแก่ ขมิ้น สีชมชื่น ต้นผีเสื้อ ใบหนาด ต้นเป้า หญ้าหอม ลูกมะกรูด แหน่งหอม ใบอ้ม ไมยราพ ฯลฯ ซึงปัจจุบันยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับใคร กำลังอยู่ระหว่างการรับสมัครผู้สนใจที่จะรับการถ่ายทอดอยู่วิธีการเก็บสมุนไพรก่อนลงมือเก็บต้องจุดธูปเทียนขอเจ้าเจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์ การเก็บสมุนไพรจากต้นต้องเก็บวันอังคาร และห้ามมีเงาของพระอาทิตย์ทับต้นยาโดยเด็ดขาด แต่ถ้าอากาศปิดมืดไม่เห็นเงาสามารถเก็บได้ตามปกติ และนำมาตากจนแห้ จะต้องทำพิธีไหว้ครูทุวันพฤหัสบดี และทุกวันพระโดยเฉพาะวันพระข้างแรม หรือวันดับ จะต้องนำสมุนไพรขึ้นหิ้งบูชาพระด้วย และต้องกินเจทุกวันพระตลอดชีวิต ก่อนการรักษาคนที่มาทำการรักษากับนายอุดม ฦาชา ต้องบูชาค่ายาสมุนไพรซึ่งไม่มีการกำหนดราคาไว้แล้วแต่จะให้ตามกำลังศรัทธา และนายอุดม ฦาชา ต้องนำเงินค่าบูชายาสมุนไพรไปทำบุญ ๓๐ % นำไปใช้ส่วนตัวได้๓๐ % ค่าพาหนะในการเดินทางไปเก็บสมุนไพร ๓๐ % ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องบูชา ๑๐ % ถ้ามีการเรียกร้องค่ายารักษาจะทำให้คุณภาพยาสมุนไพรเสื่อม เนื่องจากผิดครู