วัดบ้านปรือใหญ่

, 13 มีนาคม 2555


วัดปรือใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบล ปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเพื่อ ๒๔๘๔ มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา เดิมชื่อวัดพรหมสิทธิ์ เพราะมีเศียรพระพรหมเป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองรุ่นราวคราวเดียวกับพระตาตน วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวตำบลปรือใหญ่และตำบลใกล้เคียง ปัจจุบันมีพระครูประภัทรสุตาลังการ อายุ ๔๘ ปีพรรษา ๒๘ วุฒิ ป.๖./นักธรรมชั้นเอก เป็นเจ้าอาวาส มีเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๓ หลัง ศาลาหอฉัน ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ พระพุทธรูป ๑๒ องค์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ๒๐ ห้อง ที่เผาศพ ๑ แห่ง