นายคำพันธ์ เข็มพรหยิบ

, 15 มีนาคม 2555


ชื่อภูมิปัญญา นายคำพันธ์….เข็มพรหยิบที่อยู่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี- เป็นหมอสูตรขวัญงานประเพณีที่สำคัญของบ้านแดง- เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๗- ไวยาวัจกรวัดพระแท่น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน-ได้รับเชิญไปทำการสูตรขวัญในงานประจำปี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๔๕