นางพิคนธ์ ไชยสุวรรณ

, 19 มีนาคม 2555


นางพิคนธ์ ไชยสุวรรณ ภูมิปัญญาด้านการสานชะลอม ให้เป็นชะลอมที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และชะลอมเล็ก ๆ ที่สามารถทำเป็นของชำร่วย ชะลอม จัดเป็นเครื่องจักสานอีกประเภทหนึ่งถือเป็นงานหัตถกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นในชนบทที่สามารถนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาประยุกต์เป็นวัตถุดิบ เพื่อประดิษฐ์เครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ชะลอมเป็นภาชนะสานโปร่งด้วยลายเฉลว ก้นเป็นรูป ๖ เหลี่ยม ตัวกลม ที่ปากจะเหลือตอกไว้ สำหรับมัดปิดของที่อยู่ภายใน และใช้เป็นที่หิ้วไปด้วย ชะลอมจะมีความสูงโดยประมาณ ๒๕-๓๐ซ.ม. ชะลอมใช้ใส่ข้าวของสำหรับเดินทางซึ่งได้แก่ พวก ผลไม้ และของแห้งต่าง ๆส่วนชะลอมที่มีขนาดเล็ก ก็จะทำเหมือนกับขนาดใหญ่ ต่างกันเพียงย่อส่วนขนาดของไม้ไผ่เหลาให้มีขนาดเล็กกว่า และมีความเชื่อกันว่า การที่พกพาวัสดุที่ทำจากไม้ไผ่ เช่น ชะลอม หรือเครืองสานอื่น ๆ จะช่วยป้องกันภัยจากภูติผีปีศาจ ทำให้มีคนนิยมที่จะนำเครื่องสานเล็ก ๆ มาตั้งไว้ในรถยนต์ หรือในบริเวณบ้าน ทำให้นางพิคนธ์ สามารถขายเครื่อง่จักรสานขนาดเล็กนี้ ได้ราคาดีมาก