นายนำพล ร่วมรั้ว

, 19 มีนาคม 2555


นายนำพล ร่วมรั้ว เกิดปี 2509 เป็นผู้มีความสามารถในการทำแคร่ไม้ไผ่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แคร่ไม้ไผ่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีต้นทุนต่ำ วัสดุหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ประกอบด้วยไม้ไผ่ และไม้ยูค่าลิปตัส ปัจจุบันไม้ไผ่หายากต้องสั่งซื้อไม้ไผ่มาจากจังหวัดอุบลฯ และจังหวัดยโสธร ส่วนไม้ยูคาลิปตัสหาง่ายมีตามหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคาม การทำแคร่ไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถ้าสนใจ สามารถทำได้ทุกคน ทำไว้ใช้เองในครอบครัวหรือทำจำหน่ายได้ ขายส่งแคร่ละ 125-130 บาท ขายปลีกแคร่ละ 200 บาท สนใจแคร่ไม้ไผ่หาซื้อได้ที่บ้านหินตั้ง ใช้เวลาทำ 1 วัน 1คน ได้ประมาณ 5-6 แคร่ (เฉพาะประกอบอย่างเดียว)