วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

, 20 มีนาคม 2555


วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ปัจจุบันเป็นที่พำนักของเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ ต้นตระกูลสุวรรณกูฏและต้นตระกูลเฟื้องทอง เดิมมีอยู่ ๒ วัด คือ วัดใต้ท่าและวัดใต้เทิง ต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้รวมวัดใต้ท่าให้มาขึ้นกับวัดใต้เทิงให้เป็นวัดเดียวกัน และเรียกว่า “วัดใต้” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒สิ่งสำคัญภายในวัด มีดังนี้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดใต้พระเจ้าใหญ่ตื้อ เป็นเนื้อทองเก้าสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูง ๘๕ นิ้ว ได้รับการยกย่องมาว่า เป็นพระพุทธรูปที่งดงามในภาคอีสาน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีพระเจ้าใหญ่องตื้อ ๒ องค์ ซึ่งอีกองค์ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพราน กิ่งอำเภอนาตาล เป็นพระพุทธรูปก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒ เมตรเศษ ศิลปะลาว เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประชาชนชาวไทย-ลาว เคารพเลื่อมใสมาก อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓