พระพุทธรูปหินอ่อนวัดอุมลอง

, 31 มีนาคม 2555
พระพุทธรูปหินอ่อนวัดอุมลองโบราณวัตถุอย่างหนึ่งของอำเภอเถิน ตั้งอยู่ที่วัดอุมลอง เลขที่ ๓๖๔หมู่ที่ ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลักด้วยฝีมือช่างชาวพม่าและช่างชาวเชียงใหม่ร่วมกันแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อใช้สิ่งสักการะให้แก่ชาวบ้านอุมลองซึ่งได้ประดิษฐานที่หอพิพิธภัณฑ์(หอจำศึล) วัดอุมลอง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับร้อยปีแต่ยังคงสภาพดีเหมือนเดิมซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนการอนุรักษ์ของกรมศิลปากร