วัดพระวิสุทธิวงศ์ ตำบลลำไทร

, 01 เมษายน 2555


วัดพระวิสุทธิวงศ์ ตำบลลำไทร.ประวัติเมื่อปี 1896คุณพ่อแดซาลส์ เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ ต้องการที่จะเปิดกลุ่มคริสตชนใหม่ เพื่อขยายพระศาสนจักรในประเทศสยาม ท่านพิจารณาเห็นว่า ได้มีการขุดคลองหลายสายผ่านทุ่งราบว่างเปล่าทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ท่านจึงเรียกประชุมบรรดาเถ้าแก่วัดกา ลหว่าร์เพื่อปรึกษาในเรื่องนี้ และได้ตกลงให้จัดตั้งบริษัทขึ้นมีชื่อว่า บริษัททำนาลำไทร เพื่อจะได้รับพระราชทานสิทธิ์ในการซื้อที่ดิน แปลงใหญ่จากรัฐบาลมาทำเป็นทุ่งนา

เมื่อได้ที่ดินมาแล้วในปี 1897คุณพ่อแดซาลส์ได้เรียกพ่อปลัดของท่านคือ คุณพ่อยวงเฮียง ซึ่งในเวลานั้นกำลังทำงานแพร่ธรรมอยู่ แ ถบปากลัด และปากน้ำหลายปีแล้ว ให้เป็นผู้แทนของท่านมาอยู่ลำไทรที่ลำไทรนี้ คุณพ่อยวงเฮียงได้จัดการแบ่งที่ดินให้คริสตังจีนหลายครอบครัวที่มาขอทำมาหากินได้ทำนา และในคราวเดียวกันก็มีชาวจีนที่เป็นคนต่างศาสนามาขออาศัยอยู่ด้วย ซึ่งคุณพ่อยวงเฮียงก็ยินดีต้อนรับท่านเริ่มสร้างโรงสวดเป็นไม้ และใช้ห้องหนึ่งเป็นที่พักอาศัยของท่าน และศูนย์แพร่ธรรม ในไม่ช้า จำนวนคริสตังและผู้สมั ครเรียนคำสอนก็ทวีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คุณพ่อแดซาลส์ต้องส่งพ่อปลัดมาช่วยคุณพ่อยวงเฮียงอีกองค์หนึ่งคือ คุณพ่อมัทธิอัส บุญ ตั้งแต่ปี 1899ถึงปี 1903

รายชื่อพระและผู้ช่วยเจ้าอาวาส- ปี 1903คุณพ่อแดซาลส์ป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศส คุณพ่อฟูยาต์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาส วัดกาลหว่าร์ และดูแลวัดลำไทรด้วย คุณพ่อยวงเฮียงเห็นว่ามีตลาดอีกแห่งหนึ่งซึ่งกำลังขยายตัว เหมาะที่จะไปตั้งกลุ่มคริสตชน ท่านจึงขอผู้ช่วยอีกคนหนึ่งเพื่อท่านจะได้มีเวลาว่างพอที่จะไปตั้งศูนย์แพร่ธรรมแห่งใหม่ที่คลอง 17ได้ ในปีนั้นเองท่านก็ได้คุณพ่อกีญารด์มาเป็นผู้ช่วยจนถึงปี 1904 คุณพ่อกีญารด์ก็ได้ย้ายไปวัดคอนเซปชัญ ส่วนตัวท่าน ได้ไปเปิดวัดใหม่ที่เสาวภา (หัวควาย)- ปี 1905คุณพ่อดือรังด์ มาเป็นเจ้าอาวาสวัดลำไทร ในเวลานี้วัดลำไทรเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นกับวัดกาลหว่าร์อีกต่อไปแล้ว คุณพ่ อยวงเฮียงก็ยังคงทำหน้าที่พ่อปลัดอยู่โดยช่วยที่ลำไทรบ้าง ไปที่คลอง 17 (หัวควาย) เพื่อตั้งกลุ่มคริสตชนใหม่ให้มั่นคง และตั้งแต่ปี 1906ท่านก็ต้องไปดูแลวัดบ้านเล่า (นครนายก) ด้วย ปี 1907 คุณพ่อยวงเฮียงก็ยังคงมาช่วยงานที่วัดลำไทรทุกๆเดือน ต่อมาในปี1911ท่านต้องไปบุกเบิกวัดหนองรี ดังนั้นคุณพ่อดือรังด์จึงต้องขอพ่อปลัดองค์อื่นมาช่วยงานอีก เพราะท่านกำลัง ก่อสร้างวัดใหม่ เนื่องจากวัดเก่าเล็กเกินไปสำหรับคริสตชนที่นี่ซึ่งกำลังขยายตัว ท่านได้สร้างวัดใหม่เป็นอิฐ แข็งแรงสวยงาม ทำพิธีเสกวันที่ 21กันยายน1911ถวายแด่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัดนี้จึงมีชื่อว่า"วัดพระวิสุทธิวงส์"นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์อีกด้วย จำนวนคริสตังกำลังทวีขึ้น เรื่อยๆ จนคุณพ่อดือรังด์ต้องสร้างโรงสวดอื่นๆ เพื่อใช้เป็นที่ประชุมแปลคำสอน เช่น ที่คลอง สิบ และที่สกัดห้า ปี 1918ท่านได้ไปเปิดโรงสวดที่หนองจอก คุณพ่อดือรังด์ดูแลคริสตังที่วัดลำไทรจนถึงปี1921ก็ได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศส- คุณพ่อฟูยาต์ได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาแทนคุณพ่อดือรังด์ นอกจากท่านจะต้องดูแลวัดลำไทรแล้ว ยังต้องปกครองดูแลวัดหนองจอกด้วย ทั้งไปดูแลเองและส่งพ่อปลัดไปแทน จนถึงปี 1935ท่านได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปอยู่ที่บ้านนาซาแร็ธ ที่ฮ่องกง- คุณพ่อดือรังด์ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดลำไทรอีกเป็นครั้งที่สองจนถึงกรณีพิพาทอินโดจีน ในปี 1941ท่านต้องออกเดินทางพร้อมด้วยเพื่อนมิชชันนารีอีก 13องค์ ไปลี้ภัยอยู่ในโคชินไชน่า ปี 1940คุณพ่ออาแบล ซึ่งเป็นพ่อปลัดก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส และนับเป็นพระสงฆ์ไทยองค์แรกที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดลำไทร นอกจากจะดูแลวัดลำไทรแล้วคุณพ่อยังต้องดูแลวัดหนองจอกด้วย แต่ท่านก็มีพ่อปลัดเป็นผู้ช่วยแบ่งเบางานอยู่เสมอ จนถึงปี 1970ท่านได้ย้ายไปวัดนครชัยศรี- คุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ(1970) เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ปรับปรุงบูรณะวัดให้อยู่ในสภาพดี- คุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน (1979-1984)ได้ปรับปรุงบริเวณรอบวัดและหารายได้เข้าวัดโดยการเลี้ยงปลางานที่สำคัญได้แก่ การดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อให้รถสามารถเข้ามาถึงบริเวณวัดได้- คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม (1984-1989) ได้รื้อบ้านพักพระสงฆ์หลังเก่าออกไป และย้ายมาอยู่ในอาคารเรียนซึ่งไม่ได้ใช้ทำการสอ นแล้ว และปรับปรุงบริเวณบ้านพักพระสงฆ์หลังเก่านั้นให้เป็นถ้ำแม่พระ- คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ (1989-1995)เป็นเจ้าอาวาสได้ซ่อมแซมบูรณะวัดครั้งใหญ่ ทั้งภายนอกและภายในภายนอกได้ทาสี และซ่อมแซมประตูหน้าต่าง รวมทั้งหอระฆังเสียใหม่ ส่วนภายในได้ปรับปรุงบริเวณพระแท่น รวมทั้งได้วาดภาพฝาผนังหลังพระแท่น โดยใช้รูป การตัดสินครั้งสุดท้าย (The Last Judgement) ของไมเคิ้ล อันเจโล ในปี 1991- คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ (1995-1998) เป็นเจ้าอาวาส- คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร(1999- 2004) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส- คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ (2004 – 2006) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส- คุณพ่อธนากร เลาหบุตร ( 2006 -12พฤษภาคม 2009 ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้รับแต่งตั้งให้ศึกษาต่อต่างประเทศในด้านก ารศึกษาคาทอลิก- คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา (13 พฤษภาคม 2009 – ปัจจุบัน ) ย้ายจากวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน