อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

, 28 ตุลาคม 2553

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (Nong Han Glorify Park)
อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ตามถนนสกล –นครพนม ตรงข้ามจุดชมวิวหนองหารภายในบริเวณนั้นมีสระบัวที่สวยงาม หลากหลายสีซึ่งแต่ละปีมีการงานมหกรรมบัว ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี และสถานที่นี้ทำเพื่อการวิจัยสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อม ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และสวนพฤกษศาสตร์และพรรณไม้น้ำในอนาคต และพื้นที่ดิน สาธารณประโยชน์

ไม่มีข้อมูล