ดอกไม้ประดิษฐ์

, 20 เมษายน 2555


ดอกจาน (ชื่อภาษาถิ่น) หรือดอกทองกาว ทำจากดินน้ำมัน ทองกาวมีดอกสีส้มสดสวย เนื่องจากในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางมีต้นจานหรือต้นทองกาวนับหมื่นต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ทางอำเภอจึงได้อนุรักษ์ธรรมชาติไว้เพื่อเป็นมรดกของชาตินางรวงทอง หาญชนะ กลุ่ม OTOP จึงได้ฝึกหัดทำดอกจานประดิษฐ์ จากดินน้ำมันเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอ เป็นของที่ระลึก ของฝาก ทำเป็นช่อดอกไม้ เป็นเข็มกลัดติดหน้าอก หรือจะประดับโชว์ตามผนังต่าง ๆ ก็ได้