หมอสูตรขวัญ

, 23 เมษายน 2555

ขื่อ นายอ่อน ปทุมมา อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเป้า ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอ่อน ปทุมมา เป็นปราชญ์ด้าน หมอสูตรขวัญ เช่น สูตรขวัญงานแต่งงาน สูตรนาค สูตรขึ้นบ้านใหม่ สะเดาะเคราะห์ ฯลฯ เรียนท่องตำราจากปู่ และเมืื่อมีงานต่างๆ ในหมุ่บ้านและหรือตำบลใกล้เคียง หมู่บ้านใกล้ ชาวบ้านได้เรียกไปเป็นหมอสูตร และได้ติดตามปู่ไปทุกงาน จึงมีแรงดลใจเรียน และท่องตำราจากปู่ จนปู่เสียชีวิต และนายอ่อนได้เป็น ผู้สืบทอดมาจนทุกวันนี้

อุปกรณ์ในการจัดทำสูตรขวัญ มี พาขวัญ เทียนเล่มบาท ๑ คู่ ไข่ ข้าว กล้วย ข้าวต้ม และคาย (คาย คือเงิน)