การทำผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม

, 23 เมษายน 2555


ชื่อ การทำผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมประวัติความเป็นมาผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม (ผ้าฮีญาบ) เป็นผ้าพื้นเมืองที่ใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทำให้มีผู้นิยมใช้ผ้าฮีญาบเป็นเครื่องแต่งกายทั้งประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆวัสดุที่ใช้(ประเภทผ้าทำจากฝ่าย ไหม เส้นทอง เส้นเงิน เป็นต้น ประเภทประทิ่นบอกส่วนผสมทุกชนิด)๑. กรรไกร๒. ดินสอ๓. ด้าย๔. เข็มเบอร์ ๗๕. กระดาษวาด หรือลายกระดาษทับ๖. ผ้าบาวา๗.สะดึง๘. ด้ายมุกมันวิธีทำ(ใช้วิธีทอ ถักหรือพิมพ์ เป็นต้น บอกกรรมวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด เครื่องมือที่ใช้ เทคนิควิธีการ)๑. ตัดผ้าให้ได้ขนาดเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน และพับริมให้ได้ขนาด ๑ เซนติเมตรแล้วเนา๒. เอาออกด้ายริมขนาด ๗ เส้น หรือ ๑๕ เส้น แล้วแต่ความต้องการ ให้รูใหญ่ หรือรูเล็ก๓. เย็บริมด้วยมือ โดยเอาด้ายวีนัสเย็บทั้ง ๒ ข้าง นำด้ายมุกมันมาใส่ที่เข็มแล้วเย็บใส่บนผ้าทำดอกก่อน๔. นำด้ายมุกมันมาใส่ที่เข็มแล้วเย็บใส่บนผ้าทำใบกับก้านต่อ๕. ถ้าจะให้สวยใส่เพชร หรือลูกปัดบริเวณดอก๖. เสร็จดอกเย็บอีก ๒ ข้าง ที่ไม่ทำดอกด้วยจักร