วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

, 24 เมษายน 2555


วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิมล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ปัจจุบันเป็น ที่พำนักของเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ ต้นตระกูลสุวรรณกูฏและต้นตระกูลเฟื้องทอง เดิมมีอยู่ ๒ วัด คือ วัดใต้ท่าและวัดใต้เทิง ต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้รวมวัดใต้ท่าให้มาขึ้นกับวัดใต้เทิงให้เป็นวัดเดียวกัน และเรียกว่า “วัดใต้” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒