การถักแห

, 30 เมษายน 2555


การถักแหแห เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามหมู่บ้านชาวประมง แหทุกชนิดมีลักษณะเหมือนกันคือเมื่อแผ่ออกจะเป็นรูปวงกลมนายประจักษ์ บ่ายสกุลเกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2511 อายุ 44 ปีบ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์มีความสามารถ ด้านการถักแหความเป็นมา สืบทอดมาจากรุ่นพ่ออุปกรณ์ เชือก ชุนไม้ไผ่ แห ปลาไม้ไผ่ขั้นตอน 1. ขึ้นจอม 2. ตั้งขา 16 3.ถักตาเว้นตา 4.ติดลูกตะกั่ว 5.ใส่ลูกแหความยาวแห มีตั้งแต่ 7 ศอก ถึง 12 ศอก (แห 11-12 ศอก กำลังดีเหมาะแก่การใช้งาน)ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความถี่ของแหการถักแห มักถักช่วงเวลาที่ว่างจากงานไร่งานนา ถักในช่วงเวลาว่าง