ประเพณีกระจาดสารทพวน

, 03 พฤษภาคม 2555
ประเพณีกระจาดสารทพวน เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ แสดงให้เห็นถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่เหนี่ยวแน่นของชาวไทยพวน แต่ละบ้านจะจัดเครื่องบริขารใส่กระจาด มีกระทงใบตองใส่ธูปเทียน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว มีการประกวดกระจาด โดยเน้นธรรมชาติและความถูกต้องขององค์ประกอบกระจาด เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยพวนจะจัดในวันสิ้นเดือน 9 ของทุกปี