หลวงพ่อพันธ์

, 15 พฤษภาคม 2555


หลวงพ่อพันธ์ เดิมชื่อ พันธ์ บุญยอด ท่านเกิดที่บ้านมาแนะ-บ้านห่อง หมูที่ 9 พ.ศ.2467 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 บิดาชื่อ นายดี บุญรอด มารดา นางกลม บุญยอด บิดานำไปฝากเป็นศิษย์ของพระอธิการ บุญมา วัดสามเขา ได้ศึกษาอักษรไทย อักษรขอม และศึกษาปริยัติธรรม อายุได้ 16 ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เป็นเวลา 4 ปี เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบท ในปี พ.ศ.2487 ที่วัดบ้านตาโกน ได้รับฉายา สุมโน จำพรรษาที่วัดสามขา แล้วย้ายไปจำพรรษาที่วัดม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 5 ปี เมื่อพรรษาที่ 11 ท่านเดินทางมาเยี่ยมญาติที่บ้านหนองสะเอ้ง ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และในขณะนั้นเจ้าอาวาส วัดเขาล้อ ว่างลง ญาติโยมจึงนิมนต์มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาล้อ นับแต่พรรษาที่ 12 พ.ศ.2503 และเป็นอุปัชฌาย์ในปี พ.ศ.2510 ท่านเป็นพระนักพัฒนา ท่านสร้างเสนาสนะของวัดเขาล้อจนมีความสวยงาม ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ท่านสนทนากับทุกคน และท่านได้รับกิจนิมนต์นั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคลมากมาย หลวงพ่อพันธ์ มรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2555