ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากกุดรัง

, 21 พฤษภาคม 2555


ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากกุดรัง สร้อยดอกหมากหลากสี เป็นของดีภูมิปัญญาแห่งอีสานเป็นของฝากจากใจไทสารคามปทุมภัณฑ์ไหมงามประทับใจ” ผ้าฝ้ายลายสร้อยดอกหมายเป็นลวดลายโบราณที่ชาวบ้านได้สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคน เป็นลายเก่าแก่ของบรรพบุรุษซึ่งชาวบ้านในแถบภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามได้ทอใช้กันมากและจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดให้เป็น“ลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัด”เป็นผลิตภัณฑ์ทอด้วยมือ ลวดลายปราณีต มีลายเล็กย้อมด้วยสีต่าง ๆ ที่กำหนด ซึ่งเกิดจากการนำลายโคมหัวมามัดกับลายโคกเท้าและทำการโอบด้วยหมี่แลเงา เพื่อให้ลายแน่นละเอียดขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำที่ยากลำบาก
“ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก”ชาวบ้านแถบ จังหวัดมหาสารคาม ได้ทอตามแบบผ้าโบราณเก่าแก่ ของบรรพบุรุษ และบอกว่าเป็นลาย “สร้อยดอกหมาก”ซึ่งเกิดจากการนำเอาลาย โคมห้ามามัดซ้อนเข้ากับลายโคมเก้า และทำโอมหมี่แลเงาทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเป็นจุดเด่นคือเป็นลายเล็กที่มีความละเอียดขั้นตอนการผลิต


ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมฝ้าย(ด้ายประดิษฐ์)นำมาค้นและกางใส่ในโฮง แล้วมัดหมี่เป็นลวดลายต่าง ๆด้วยเส้นฟางขั้นตอนที่ 2 การย้อม นำเส้นฝ้ายที่มัดหมี่ด้วยฟางไปย้อม จำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะนำไปตากให้แห้งประมาณ 3 ชั่วโมงต่อครั้งขั้นตอนที่ 3 การทำ นำฝ้ายที่แห้งแล้วตัดเส้นฟางที่มัดหมี่ออก แล้วปั่นใส่หลอด แล้วนำไปทอด้วยกี่เป็นผืนผ้าเทคนิคการผลิต

- ต้องทดลองย้อมสีอย่างสม่ำเสมอ- ต้องย้อมด้ายสีแดงก่อนแล้วจึงย้อมสีด้วยสีฟ้า และสีเขียว และต้องผสมสีทีละครั้ง- ต้องวัดขนาดของลายสร้อยดอกหมากให้มีขนาดเท่ากันอย่างสม่ำเสมอผ้าลายสร้อยดอกหมากจำหน่ายในร้านค้าotopของจังหวัดมหาสารคามทุกอำเภอเป็นลายผ้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สามารถสั่งทำสีที่ต้องการได้