เฟอร์นิเจอร์รากไม้

, 29 พฤษภาคม 2555


รายละเอียดข้อมูลชื่อเฟอร์นิเจอร์รากไม้ประเภทและลักษณะเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยรากไม้จะเป็นภูมิปัญญาประเภทเครื่องใช้ต่างๆ เช่นโต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ ลักษณะก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทำมาจากรากไม้ ตอไม้ ซึ่งมีลวดลายจะดักแปลงเป็นรูปทรงต่างๆมีทั้งพญานาค จระเข้และอื่นๆประวัติความเป็นมาในสมัยก่อนนายนิลี นิหะ เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านปล่องหอย เขาเป็นชาวสวนประกอบอาชีพกรีดยาง ความชำนาญทางด้านเฟอร์นิเจอร์รากไม้จะไม่มีโดยตรง แต่เขาชอบที่จะประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ พอเห็นไม้แปลกๆจากป่าไม้เขาก็จะขุดแล้วก็ตกแต่งลวดลายเป็นสัตว์ต่างๆ เขาจะดักแปลงไม้ให้เป็นรูปทรงต่างๆ เวลาที่เขาไปกรีดยาง เขาก็พยายามที่จะหาไม้ต่างๆที่แปลกๆ แล้วก็มาทำ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์รากไม้ทำจากรากไม้ ตอไม้ ซึ่งมี ลวดลาย รูปทรงสวยงามตามธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนนำสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างงาน สร้างรายได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัสดุที่ใช้รากไม้ ตอไม้ แชลแล็คขาว ตะปู กระดาษทรายอุปกรณ์เครื่องมือ มีดพร้า ขวาน เลื่อย สิ่ว ค้อน เครื่องเจีย แปรงทาสี ที่เจาะรูขั้นตอนการผลิต๑. เลือกรากไม้เลือกตอไม้ แล้วออกแบบ๒. ใช้สิ่วเจาะให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ๓.นำเศษไม้ตกแต่งให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ๔.ใช้เครื่องเจียเจียผิวไม้ออกให้เรียบร้อย๕.ใช้เครื่องเจียละเอียดอีกครั้ง๖. ใช้กระดาษทรายขัดด้วยมือ๗. ลงแชลแล็ค เพื่อรักษาเนื้อไม้ไม่ให้เนื้อไม้ขยายตัว๘.ทำในขั้นตอนที่ 7และ 8 สลับกันอีก 2 ครั้ง