ขนมฝักบัว

, 30 พฤษภาคม 2555


ขนมฝักบัวเป็นขนมไทยโบราณที่ทำจากแป้งข้าวจ้าว ซึ่งปัจจุบันหารับประทานได้ค่อนข้างยาก เป็นขนมที่มีส่วนผสม ได้แก่ แป้งข้าวจ้าว ไข่ น้ำตาล กระทิ ใบเตย น้ำสะอาด นำมาผสมกันโดยการเคล้าให้เข้ากันและนำไปทอดกับนำม้น เป็นขนมชนิดหนึ่งไม่ค่อยมีคนทำเนื่องการเคล้าแป้งกับส่วนผสมไม่ไดที่และจะไม่สมารถทอดให้เป็นแผ่นได้ อีกอย่างเยาวชนสมัยนี้ หรือคนส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมรับประทานแล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีขนมไทยหลายชนิดให้เลือก ดังนั้นหากไม่มีการอนุรักษ์ขนมไทยชนิดนี้ไว้ ต่อไปก็คงไม่มีคนรู้จัก และอาจจะสูญหายไปในที่สุด