การประดิษฐ์แจกันไม้ไผ่

, 08 มิถุนายน 2555


ขั้นตอนการทำแจกันไม้ไผ่1.คัดเลือกไม้ไผ่ขนาดตามที่ต้องการ ไม่แก่และอ่อนจนเกินไป นำมาตัดที่ความยาว 35 เซนติเมตร2. นำไม่ไผ่ที่ตัดได้ตามขนาดต้องการแล้ว มาขูดผิวออก3.วาดรูปแบบ ลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษ ทากาวบนกระดาษ นำไปติดบนกระบอก ไม้ไผ่ บริเวณที่ต้องการให้เกิดลวดลาย4. ใช้มีดฉลุลวดลายบนไม้ไผ่ ตามรูปบนกระดาษที่ติดไว้ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้ทักษะ ฝีมือ ความประณีตอย่างมาก จักนั้นขัดขอบให้เรียบ5. ลงเงาด้วยเลกเกอร์ ทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 1 วัน สามารถนำจำหน่ายได้ปัจจุบันได้มีการจัดทำเป็นอาชีพเสริมให้กับนายประจบ รอบรู้ ได้ทำภูมิปัญญาด้านงานไม้ไผ่มาดัดแปลงคิดค้นการประดิษฐ์แจกันดอกไม้ที่ทำมาจากไม่ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน