นายเลิศเชาว์ หยู่ตุ้ง

, 12 มิถุนายน 2555


นายเลิศเชาว์ หยู่ตุ้ง อยู่บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาจบทางด้านการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุข มีความชำนาญด้านการนวดแก้อาการต่างๆ เช่น ไม่เกรน เหน็บชา และการอบสมุนไพรด้วยลูกประคบ ปัจจุบันเป็นวิทยากรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในการอบรมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงได้ที่ ๐๘๒-๙๙๔๓๙๒๕